Wij maken er werk van!

Perflexxion is gespecialiseerd in bemiddeling van flexibele arbeid in onder meer de tuinbouw- en foodsector. Omdat we deze branches van binnen en buiten kennen, zijn we uitstekend in staat de beste medewerkers te vinden.

Samen met u zoeken we naar knelpunten in het selectie-, inwerk- en werkproces. Wij analyseren de knelpunten, stellen oplossingen voor en implementeren deze. Training, instructie en procesaanpassing zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Dit zorgt voor een betere selectie, een flexwerker die beter presteert en een efficiëntere flexpool voor u als opdrachtgever. Daarbij houden we belangrijke veranderingen in de markt (zoals nieuwe wet- en regelgeving) nauwlettend in de gaten.

Bent u nog geen klant van ons? Dan spreken we graag een keer persoonlijk af.